Noordende 28, 5701 SR Helmond Tel. 0492 - 52 70 80 info@boumanadvocaten.nl

Wij kunnen ook voor u optreden als u een rechtsbijstandverzekering heeft.

Volgens het Hof van Justitie heeft een rechtsbijstand verzekerde recht op het kiezen van zijn eigen rechtshulpverlener en hoeft geen genoegen te nemen met de door de verzekeraar voorgestelde jurist, in het geval van een procedure.

Externe advocaten dienen vergoed te worden op uw rechtsbijstand polis. Wij kunnen met uw rechtsbijstandsverzekeraar overleg voeren tot overname van uw zaak.

Onvermogen

Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand wordt voor u een toevoeging aangevraagd bij de Raad voor Recht­sbijstand te 's-Hertogenbosch. Deze toevoeging heeft tot gevolg dat de advocaatkosten door de overheid worden betaald.

U betaalt een, door de Raad van Rechtsbijstand vastgestelde "eigen bijdrage".

Ik wijs u er tevens op dat indien u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand u afhankelijk van uw inkomen een eigen bijdrage dient te betalen. Indien u via het Juridisch Loket komt, wordt de eigen bijdrage verlaagd. U kunt een en ander nakijken op www.RvR.org.

Aldus Jurisprudentie van het Hof van Justitie
ARREST VAN HET HOF (Achtste kamer)
7 november 2013

“Het Hof (Achtste kamer) verklaart voor recht:

1) Artikel 4, lid 1, sub a, van richtlijn 87/344/EEG van de Raad van 22 juni 1987 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de rechtsbijstandverzekering, moet aldus worden uitgelegd dat het zich ertegen verzet dat een rechtsbijstandverzekeraar die in zijn verzekeringsovereenkomsten regelt dat rechtsbijstand in beginsel wordt verleend door zijn werknemers, tevens bedingt dat de kosten van rechtsbijstand van een door de verzekerde vrij gekozen advocaat of rechtsbijstandverlener slechts vergoed kunnen worden indien de verzekeraar van mening is dat de behandeling van de zaak aan een externe rechtshulpverlener moet worden uitbesteed.

2) Voor de beantwoording van de eerste vraag maakt het geen verschil of rechtsbijstand voor de desbetreffende gerechtelijke of administratieve procedure naar nationaal recht verplicht is.”

Heeft u een vraag?

U kunt uw vraag stellen via het formulier, wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Of bel:

0492 - 52 70 80

Vragenformulier

 1. (*)
  Ongeldige invoer
 2. (*)
  Ongeldige invoer
 3. (*)
  Ongeldige invoer
 4. Ongeldige invoer
 5. Ongeldige invoer

Het eerste gesprek
van een half uur
is gratis conform togatarief

Togatarief

De term komt uit Nederland en staat voor 'Tarief Oriënterend Gesprek Advocaat'. Natuurlijk verwijst het ook naar de toga die advocaten in de rechtbank dragen.

Het togatarief dekt het oriënterend gesprek waarbij in een halfuur uw probleem wordt onderzocht, u een eerste advies krijgt omtrent de haalbaarheid van wat u verlangt, de grote lijnen en een oplossing en de te volgen werkwijze. 

Lees meer