Noordende 28, 5701 SR Helmond Tel. 0492 - 52 70 80 info@boumanadvocaten.nl

Bij een juridisch probleem kunt u een advocaat inschakelen. De kosten voor het laten behandelen van uw zaak door een advocaat kunnen vergoed worden door de overheid.

De Wet op de rechtsbijstand regelt dat mensen die geen mediator of advocaat kunnen betalen een deel van de kosten vergoed kunnen krijgen. Dit heet gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand regelt dit.

Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand wordt met u een uurtarief afgesproken. Tevens wordt een inschatting gemaakt van het totaal aantal te besteden uren. 

Onvermogen

Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand wordt voor u een toevoeging aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand te 's-Hertogenbosch. Deze toevoeging heeft tot gevolg dat de advocaatkosten door de overheid worden betaald.

U betaalt een, door de Raad van Rechtsbijstand vastgestelde "eigen bijdrage".

Ik wijs u er tevens op dat indien u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand u afhankelijk van uw inkomen een eigen bijdrage dient te betalen. Indien u via het Juridisch Loket (https://www.juridischloket.nl/) komt, wordt de eigen bijdrage verlaagd. Het Juridisch Loket is enkel telefonisch bereikbaar onder nummer 0900-8020 (25 cent per minuut). U wordt verzocht aan te geven dat u een doorverwijzing wilt naar mij als advocaat voor het opstarten van een procedure cq het geven van advies. Met vernoemde doorverwijzing kunt u namelijk een korting krijgen op de door de Raad voor Rechtsbijstand op te leggen eigen bijdrage.

U dient wél expliciet mijn naam, Bouman advocaten te Helmond, te vermelden anders wordt u doorverwezen naar een andere advocaat.

U kunt een en ander nakijken op www.RvR.org.

Heeft u een vraag?

U kunt uw vraag stellen via het formulier, wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Of bel:

0492 - 52 70 80

Vragenformulier

 1. (*)
  Ongeldige invoer
 2. (*)
  Ongeldige invoer
 3. (*)
  Ongeldige invoer
 4. Ongeldige invoer
 5. Ongeldige invoer

Het eerste gesprek
van een half uur
is gratis conform togatarief

Togatarief

De term komt uit Nederland en staat voor 'Tarief Oriënterend Gesprek Advocaat'. Natuurlijk verwijst het ook naar de toga die advocaten in de rechtbank dragen.

Het togatarief dekt het oriënterend gesprek waarbij in een halfuur uw probleem wordt onderzocht, u een eerste advies krijgt omtrent de haalbaarheid van wat u verlangt, de grote lijnen en een oplossing en de te volgen werkwijze. 

Lees meer