Noordende 28, 5701 SR Helmond Tel. 0492 - 52 70 80 info@boumanadvocaten.nl

Verwezen wordt naar het onderdeel Migratierecht.

Het vreemdelingenrecht gaat over de rechten en plichten van mensen die geen Nederlander zijn. Dat kunnen vluchtelingen zijn, maar ook familieleden van mensen die al in Nederland wonen. Ook kan het gaan om mensen die in ons land willen komen werken.

Vreemdeling

Een vreemdeling is iemand die niet de Nederlandse nationaliteit heeft.

Asielzoeker

Een asielzoeker is een vreemdeling die zijn land heeft verlaten en bij de Nederlandse overheid een asielaanvraag indient. Over de aanvraag is dan nog niet beslist.

Vluchteling

Een vluchteling heeft ook asiel aangevraagd in Nederland maar heeft ook al antwoord gekregen en toestemming gekregen (asielvergunning) om hier in Nederland te verblijven. Dat betekent dat de term “asielzoeker” niet helemaal passend meer is zoals veelal wordt gebruikt, maar de term “vluchteling” beter op z’n plek is.

Onder bepaalde voorwaarden mogen illegale of uitgeprocedeerde vreemdelingen worden vastgehouden om hen uit Nederland te verwijderen. Tegen zo’n beslissing kan de vreemdeling in beroep gaan.

Het is niet verplicht een advocaat of een andere rechtshulpverlener in de arm te nemen. Toch is dat verstandig, omdat de gerechtelijke procedures vaak ingewikkeld zijn, en in het vreemdelingenrecht grote belangen op het spel staan.

VREEMDELINGENDETENTIE

U of een familielid of een kennis van u zit in de gevangenis en u wilt uw eigen advocaat kiezen? De  advocaat bezoekt vreemdelingen in bewaring en start de nodige procedures tot opheffing van de bewaring op. Uiteraard kan de advocaat vanwege de allround kennis op vreemdelingenrecht gebied, meteen adviseren over mogelijke aanvragen voor een verblijfsvergunning.

Schadevergoeding vanwege onrechtmatige detentie?

Indien vreemdelingen in bewaring gaan in strijd met de wet, kan schadevergoeding worden toegekend door de Staat der Nederlanden. 

Heeft u een vraag?

U kunt uw vraag stellen via het formulier, wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Of bel:

0492 - 52 70 80

Vragenformulier

 1. (*)
  Ongeldige invoer
 2. (*)
  Ongeldige invoer
 3. (*)
  Ongeldige invoer
 4. Ongeldige invoer
 5. Ongeldige invoer

Het eerste gesprek
van een half uur
is gratis conform togatarief

Togatarief

De term komt uit Nederland en staat voor 'Tarief Oriënterend Gesprek Advocaat'. Natuurlijk verwijst het ook naar de toga die advocaten in de rechtbank dragen.

Het togatarief dekt het oriënterend gesprek waarbij in een halfuur uw probleem wordt onderzocht, u een eerste advies krijgt omtrent de haalbaarheid van wat u verlangt, de grote lijnen en een oplossing en de te volgen werkwijze. 

Lees meer