Noordende 28, 5701 SR Helmond Tel. 0492 - 52 70 80 info@boumanadvocaten.nl

UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Het UWV verzorgt de uitvoering van werknemersverzekeringen, zoals WerkloosheidsWet (WW), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong), Wet Arbeidsongeschiktheid (WAO), Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (WAZ), Wet Arbeid en Zorg (WAZO) en Ziektewet. Het UWV valt onder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Arbeidsongeschiktheidskwesties

Bouman cs Advocaten heeft een jarenlange expertise in arbeidsongeschiktheidskwesties. Vaak merken wij dat cliënten zich machteloos voelen wanneer hun arbeidsongeschiktheidsuitkering dreigt te worden stopgezet. Juist vanwege uw ziekte of gebrek is het vaak zwaar om het gevecht aan te gaan met het UWV. Doe het niet zelf! Maak gebruik van de professionele dienstverlening, eventueel op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Wij kennen de methodes van het UWV en kunnen door het jargon van het UWV heen breken. Laat u niet ontmoedigen door begrippen als FML, beperkingen en CBBS, maar laat Bouman cs Advocaten, zo nodig met een medische contra-expertise, het gevecht aangaan.

Heeft u een vraag?

U kunt uw vraag stellen via het formulier, wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Of bel:

0492 - 52 70 80

Vragenformulier

 1. (*)
  Ongeldige invoer
 2. (*)
  Ongeldige invoer
 3. (*)
  Ongeldige invoer
 4. Ongeldige invoer
 5. Ongeldige invoer

Het eerste gesprek
van een half uur
is gratis conform togatarief

Togatarief

De term komt uit Nederland en staat voor 'Tarief Oriënterend Gesprek Advocaat'. Natuurlijk verwijst het ook naar de toga die advocaten in de rechtbank dragen.

Het togatarief dekt het oriënterend gesprek waarbij in een halfuur uw probleem wordt onderzocht, u een eerste advies krijgt omtrent de haalbaarheid van wat u verlangt, de grote lijnen en een oplossing en de te volgen werkwijze. 

Lees meer