Noordende 28, 5701 SR Helmond Tel. 0492 - 52 70 80 info@boumanadvocaten.nl

Indien een huwelijk wordt beëindigd, danwel de relatie wordt verbroken, kan dat voor veel mensen een moeizaam, emotioneel en ontwrichtend proces vormen. Een scheiding is voor alle betrokkenen zeer ingrijpend. Er dient een groot aantal zaken te worden geregeld.

Mevrouw mr Heesterbeek en mr Ufkes zijn in dit geval de aangewezen personen om u hierin bij te staan. Zij helpen u met het opstellen van een echtscheidingsconvenant, een echtscheidingsverzoek, een ouderschapsplan, de omgangsregeling, de alimentatieregeling en al het andere dat nodig is om de scheiding niet moeilijker te maken dan het al is.

Bij een familierechtelijke zaak kan er een langere periode van twijfel en zorgen aan vooraf gaan. Op dit kantoor wordt in een eerste gesprek, indien gewenst, aandacht voor een stukje geschiedenis en emotie gegeven. In dat gesprek wordt verder stilgestaan bij de zakelijke gevolgen van het proces.

Alle soorten zaken op het gebied van familierecht worden in behandeling genomen. Te denken valt aan:

 • Echtscheiding, al dan niet gemeenschappelijk
 • Opstellen ouderschapsplan
 • Opstellen convenant
 • Gezag en omgang (contactregeling)
 • Erkenning / ontkenning vaderschap
 • Kinder- en partneralimentatie of wijziging daarvan
 • Boedelscheiding
 • Uithuisplaatsing & O.T.S. ondertoezichtstelling
 • Voogdij
 • Scheiding van tafel en bed
 • Naamswijziging
 • Verbreking samenleving
 • Meerderjarigverklaring

De procedure die bij de rechtbank moet worden gevoerd, zal in overleg met u plaatsvinden. De daarin te kiezen strategie zal steeds in goed onderling overleg met u worden gekozen. Uw persoonlijke wensen staan daarbij altijd voorop.

Heeft u een vraag?

U kunt uw vraag stellen via het formulier, wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Of bel:

0492 - 52 70 80

Vragenformulier

 1. (*)
  Ongeldige invoer
 2. (*)
  Ongeldige invoer
 3. (*)
  Ongeldige invoer
 4. Ongeldige invoer
 5. Ongeldige invoer

Het eerste gesprek
van een half uur
is gratis conform togatarief

Togatarief

De term komt uit Nederland en staat voor 'Tarief Oriënterend Gesprek Advocaat'. Natuurlijk verwijst het ook naar de toga die advocaten in de rechtbank dragen.

Het togatarief dekt het oriënterend gesprek waarbij in een halfuur uw probleem wordt onderzocht, u een eerste advies krijgt omtrent de haalbaarheid van wat u verlangt, de grote lijnen en een oplossing en de te volgen werkwijze. 

Lees meer