Noordende 28, 5701 SR Helmond Tel. 0492 - 52 70 80 info@boumanadvocaten.nl

Medische fouten leiden tot aansprakelijkheid wanneer de medische fouten inhouden dat een zorgvuldigheidsnorm die medici in acht dienen te nemen is geschonden. Wat die zorgvuldigheid precies inhoudt is afhankelijk van de oorzaak van de medische fouten, de aard van de medische fouten, de ernst van de gevolgen van de medische fouten en de concrete omstandigheden waaronder de medische fouten plaatsvonden.

Een arts is alleen aansprakelijk als hij een verwijtbare beroepsfout maakt. De norm is de zorgvuldigheid die u van een redelijk bekwaam en redelijk handelend arts mag verwachten. De wet maakt daarbij onderscheid tussen fouten en risico’s. Een arts is niet aansprakelijk voor de normale risico’s van medische handelingen. Hij is dan ook niet zonder meer aansprakelijk als het resultaat van een behandeling anders is dan u als patiënt had verwacht. Een arts heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

Het is vaak niet mogelijk om snel te kunnen beoordelen of er fouten zijn gemaakt in het medische traject. Daartoe zal allereerst het medisch dossier moeten worden opgevraagd en beoordeeld moeten worden door een medisch adviseur. De Raad voor Rechtsbijstand biedt de mogelijkheid deze kosten voor rekening van de staat te brengen. Indien u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtshulp, kan tevens een medisch haalbaarheidsonderzoek worden aangevraagd. U bent hiervoor géén eigen bijdrage verschuldigd.

Heeft u een vraag?

U kunt uw vraag stellen via het formulier, wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Of bel:

0492 - 52 70 80

Vragenformulier

 1. (*)
  Ongeldige invoer
 2. (*)
  Ongeldige invoer
 3. (*)
  Ongeldige invoer
 4. Ongeldige invoer
 5. Ongeldige invoer

Het eerste gesprek
van een half uur
is gratis conform togatarief

Togatarief

De term komt uit Nederland en staat voor 'Tarief Oriënterend Gesprek Advocaat'. Natuurlijk verwijst het ook naar de toga die advocaten in de rechtbank dragen.

Het togatarief dekt het oriënterend gesprek waarbij in een halfuur uw probleem wordt onderzocht, u een eerste advies krijgt omtrent de haalbaarheid van wat u verlangt, de grote lijnen en een oplossing en de te volgen werkwijze. 

Lees meer