Noordende 28, 5701 SR Helmond Tel. 0492 - 52 70 80 info@boumanadvocaten.nl

Specialisaties in recht

Het kantoor is onder meer gespecialiseerd in letselschade (letselschade advocaat Helmond) en medische aansprakelijkheid, arbeidsongevallen - personen- en familierecht (echtscheidings advocaat Helmond) - asiel- en vreemdelingen-/vluchtelingenrecht - arbeidsrecht (arbeidsrecht advocaat Helmond) - strafrecht (strafrecht advocaat Helmond). mr Bouman is gespecialiseerd in letselschade en mr Heesterbeek en mr Ufkes zijn gespecialiseerd in personen- en familierecht, strafrecht en vreemdelingenrecht.

Bij aanvang van uw zaak worden duidelijke, schriftelijke afspraken gemaakt over de te verrichten werkzaamheden, de kosten daarvan en de bijkomende kosten. Het kantoor verleent gefinancierde rechtsbijstand. Gefinancierde rechtsbijstand is rechtshulp van een advocaat die deels door de overheid wordt betaald. Ook de kosten van een mediator kunnen worden vergoed.
Het aanvragen van een toevoeging gebeurt bij de Raad voor Rechtsbijstand. Aan de hand van de door u overgelegde financiële gegevens kan een eigen bijdrage door de Raad voor Rechtsbijstand worden opgelegd/vastgesteld. De eventuele overige kosten zoals griffierechten, deurwaarderskosten, kosten voor het inschakelen van een medisch adviseur, geliquideerde kosten en dergelijke komen voor uw rekening.

Uw zaak kan aan het kantoor worden voorgelegd, voorzien van kopieën van alle bij u in bezitzijnde documenten. Na bestudering wordt kosteloos en vrijblijvend advies uitgebracht tijdens een eerste gesprek van een half uur. Het recht om uw zaken, zonder opgaaf van redenen, te weigeren, wordt voorbehouden.

Overname van reeds lopende zaken bij een rechtsbijstandsverzekeraar cq rechtsbijstandsverlener is mogelijk. U dient zélf uw (voormalige) advocaat op de hoogte te stellen, u geeft een schriftelijke machtiging tot overname van de zaak en het dossier wordt door dit kantoor bij uw voormalige gemachtigde/advocaat/belangenbehartiger opgevraagd.

Heeft u een vraag?

U kunt uw vraag stellen via het formulier, wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Of bel:

0492 - 52 70 80

Vragenformulier

 1. (*)
  Ongeldige invoer
 2. (*)
  Ongeldige invoer
 3. (*)
  Ongeldige invoer
 4. Ongeldige invoer
 5. Ongeldige invoer

Het eerste gesprek
van een half uur
is gratis conform togatarief

Togatarief

De term komt uit Nederland en staat voor 'Tarief Oriënterend Gesprek Advocaat'. Natuurlijk verwijst het ook naar de toga die advocaten in de rechtbank dragen.

Het togatarief dekt het oriënterend gesprek waarbij in een halfuur uw probleem wordt onderzocht, u een eerste advies krijgt omtrent de haalbaarheid van wat u verlangt, de grote lijnen en een oplossing en de te volgen werkwijze. 

Lees meer