Noordende 28, 5701 SR Helmond Tel. 0492 - 52 70 80 info@boumanadvocaten.nl

20-02-2014  ABRvS: Ondeugdelijke motivering vasthouden aan paspoortvereiste bij naturalisatie

De SvV&J heeft niet deugdelijk gemotiveerd wat de toegevoegde waarde is van een vergelijking van de in een geldig buitenlands paspoort voorkomende personalia met een Nederlandse akte van de burgerlijke stand.

In een uitspraak van 19 februari 201heeft de ABRvS overwogen dat de SvV&J onvoldoende heeft gemotiveerd waarom hij heeft vastgehouden aan het paspoortvereiste bij het verzoek van moeder van Nederlandse nationaliteit om mede naturalisatie van haar dochter van Iraakse nationaliteit.

Vaststaat dat de vader en appellante zijn genaturaliseerd tot Nederlander, en dat de SvV&J de identiteit van de vader en appellante en hun oorspronkelijke Iraakse nationaliteit heeft vastgesteld in hun onderscheiden naturalisatieprocedures. Voorts staat vast dat de dochter blijkens de door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Amsterdam opgemaakte akte van geboorte van 31 augustus 2006 als kind van de vader en appellante is geboren. Onbestreden is dat die geboorte plaatsvond staande het rechtsgeldige huwelijk van haar ouders. Het zich in het dossier bevindende uittreksel uit de GBA van de gemeente Amsterdam van 17 februari 2011 vermeldt als nationaliteit van de dochter de Iraakse nationaliteit.

In het licht van deze omstandigheden heeft de Rb. niet onderkend dat de SvV&J niet deugdelijk heeft gemotiveerd waarom hij in dit geval heeft vastgehouden aan het vereiste dat een naturalisant een geldig buitenlands paspoort overlegt en niet van het in de Handleiding neergelegde beleid is afgeweken. De redelijke doelstelling van het beleid is immers dat een naturalisant het bewijs van zijn oorspronkelijke nationaliteit verschaft, zodat de SvV&J die kan vaststellen. De SvV&J heeft niet deugdelijk gemotiveerd waarom hij dit aan de hand van hetgeen appellante heeft overgelegd niet zou kunnen. In het bijzonder heeft de SvV&J niet deugdelijk gemotiveerd wat onder de gegeven omstandigheden de toegevoegde waarde is van een vergelijking van de in een geldig buitenlands paspoort voorkomende personalia met een Nederlandse akte van de burgerlijke stand, als voormeld.

Hoger beroep vreemdeling gegrond; vernietigt Rb. Amsterdam 5 april 2013, 12/4267; beroep gegrond.

Heeft u een vraag?

U kunt uw vraag stellen via het formulier, wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Of bel:

0492 - 52 70 80

Vragenformulier

 1. (*)
  Ongeldige invoer
 2. (*)
  Ongeldige invoer
 3. (*)
  Ongeldige invoer
 4. Ongeldige invoer
 5. Ongeldige invoer

Het eerste gesprek
van een half uur
is gratis conform togatarief

Togatarief

De term komt uit Nederland en staat voor 'Tarief Oriënterend Gesprek Advocaat'. Natuurlijk verwijst het ook naar de toga die advocaten in de rechtbank dragen.

Het togatarief dekt het oriënterend gesprek waarbij in een halfuur uw probleem wordt onderzocht, u een eerste advies krijgt omtrent de haalbaarheid van wat u verlangt, de grote lijnen en een oplossing en de te volgen werkwijze. 

Lees meer