Noordende 28, 5701 SR Helmond Tel. 0492 - 52 70 80 info@boumanadvocaten.nl

Het advocatenkantoor van Helmond

Het kantoor is onder meer gespecialiseerd in letselschade (letselschade advocaat Helmond) en medische aansprakelijkheid, arbeidsongevallen - personen- en familierecht (echtscheidings advocaat Helmond) - asiel- en vreemdelingen-/vluchtelingenrecht - arbeidsrecht (arbeidsrecht advocaat Helmond) - strafrecht (strafrecht advocaat Helmond). mr Bouman is gespecialiseerd in letselschade en mr Heesterbeek en mr Ufkes zijn gespecialiseerd in personen- en familierecht, strafrecht en arbeidsrecht.

Lees meer

Onze advocaten

mr Pieter Bouman

Letselschade, Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, Migratierecht, Asielrecht, Wet Werk en bijstand, Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV), Vreemdelingenbewaring, Strafrecht, Sociaal Verzekeringsrecht.

Talen: Nederlands, Engels en Duits. Voor overige talen wordt gebruik gemaakt van gespecialiseerde en gecertificeerde tolken van het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland. 

mr Naiomi Heesterbeek

Migratierecht, Asielrecht, Familierecht, Arbeidsrecht, Wet Werk en bijstand, Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV), Vreemdelingenbewaring, Strafrecht, Sociaal Verzekeringsrecht.

Talen: Nederlands, Engels, Duits en Frans. Voor overige talen wordt gebruik gemaakt van gespecialiseerde en gecertificeerde tolken van het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland. 

mr Menno Ufkes

Migratierecht, Asielrecht, Familierecht, Wet Werk en bijstand, Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV), Vreemdelingenbewaring, Strafrecht, Sociaal Verzekeringsrecht.

Talen: Nederlands, Engels, Duits. Voor overige talen wordt gebruik gemaakt van gespecialiseerde en gecertificeerde tolken van het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland. 

Het eerste gesprek
van een half uur
is gratis conform togatarief

Togatarief

De term komt uit Nederland en staat voor 'Tarief Oriënterend Gesprek Advocaat'. Natuurlijk verwijst het ook naar de toga die advocaten in de rechtbank dragen.

Het togatarief dekt het oriënterend gesprek waarbij in een halfuur uw probleem wordt onderzocht, u een eerste advies krijgt omtrent de haalbaarheid van wat u verlangt, de grote lijnen en een oplossing en de te volgen werkwijze. 

Lees meer