Noordende 28, 5701 SR Helmond Tel. 0492 - 52 70 80 info@boumanadvocaten.nl

PROBLEMEN MET UW UITKERING?

 • Bij een ontslagzaak: zal worden getracht te voorkomen dat uw WW-uitkering in gevaar komt;
 • Bij een arbeidsongeschiktheidsuitkering: zorgen dat uw ZW of WIA-uitkering wordt behouden, of u in aanmerking laten komen voor een WAJONG-uitkering;
 • Bij een uitkering van de sociale dienst: opkomen voor uw rechten inzake uw bijstandsuitkering (WWB).

WW-UITKERING

U dreigt te worden ontslagen. Wat moet u doen om in ieder geval in aanmerking te komen voor een WW-uitkering? Geen zorg: als u uw ontslagzaak onderbrengt bij ons brengen wij nooit uw recht op een WW-uitkering in gevaar. Als u ontslag op staande voet heeft gekregen proberen wij de zaak zodanig om te buigen dat u in ieder geval recht heeft op een WW-uitkering. Vaak wil uw werkgever, onder dreiging van een procedure, daar wel aan meewerken.

ZIEKTEWET, WAO/WIA EN WAJONG

Bouman cs Advocaten heeft een jarenlange expertise in arbeidsongeschiktheidskwesties. Vaak merken wij dat cliënten zich machteloos voelen wanneer hun arbeidsongeschiktheidsuitkering dreigt te worden stopgezet. Juist vanwege  uw ziekte of gebrek is het vaak zwaar om het gevecht aan te gaan met het UWV. Doe het niet zelf! Maak gebruik van de professionele dienstverlening, eventueel op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Wij kennen de methodes van het UWV en kunnen door het jargon van het UWV heen breken. Laat u niet ontmoedigen door begrippen als FML, beperkingen en CBBS, maar laat Bouman cs  Advocaten, zo nodig met een medische contra-expertise, het gevecht aangaan.

BIJSTANDSUITKERING (WWB)

Ziet u door de bomen het bos niet meer met alle regels van de sociale dienst? Bent u het voorwerp van een onderzoek door de sociale recherche? Maak een afspraak met ons want alleen komt u er niet uit. Wij helpen u. 

PARTICIPATIEWET

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

De gemeente is verantwoordelijk geworden voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. De wet geeft de gemeenten een aantal instrumenten om te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden.

De Participatiewet bestaat voor:

 • alle mensen die nu onder de Wet Werk en Bijstand vallen;
 • Wajongers die niet duurzaam 100% arbeidsongeschikt zijn;
 • alle mensen die nu onder de WetSociale Werkvoorziening (

De Wajong is voor jonggehandicapten die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. UWV beoordeelt of iemand recht heeft op Wajong. Mensen die nu een Wajong-uitkering hebben, behouden deze uitkering. Wel zal iedereen met een Wajong-uitkering door UWV opnieuw worden beoordeeld op arbeidsvermogen.

Heeft u een vraag?

U kunt uw vraag stellen via het formulier, wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Of bel:

0492 - 52 70 80

Vragenformulier

 1. (*)
  Ongeldige invoer
 2. (*)
  Ongeldige invoer
 3. (*)
  Ongeldige invoer
 4. Ongeldige invoer
 5. Ongeldige invoer

Het eerste gesprek
van een half uur
is gratis conform togatarief

Togatarief

De term komt uit Nederland en staat voor 'Tarief Oriënterend Gesprek Advocaat'. Natuurlijk verwijst het ook naar de toga die advocaten in de rechtbank dragen.

Het togatarief dekt het oriënterend gesprek waarbij in een halfuur uw probleem wordt onderzocht, u een eerste advies krijgt omtrent de haalbaarheid van wat u verlangt, de grote lijnen en een oplossing en de te volgen werkwijze. 

Lees meer