Noordende 28, 5701 SR Helmond Tel. 0492 - 52 70 80 info@boumanadvocaten.nl

U heeft er dagelijks mee te maken, bewust of onbewust. Denkt u maar eens aan de koop van een woning, auto, een (huis) dier, of het sluiten van een verzekeringsovereenkomst. Aan vele consumentenovereenkomsten liggen algemene voorwaarden ten grondslag. Aan algemene voorwaarden bent u snel gebonden. Bij ondertekening of aanvaarding op andere wijze, waarbij alleen is vermeld (eventueel op de website van de verkoper) dat er algemene voorwaarden zijn, ook al heeft u geen kennis hiervan kunnen nemen, heeft u de voorwaarden wel aanvaard. Daar staat tegenover dat de voorwaarden wel getoetst kunnen worden en bovendien u in de gelegenheid moet worden gesteld voor de contractssluiting kennis te kunnen nemen van de algemene voorwaarden. Bij schending hiervan zijn de voorwaarden vernietigbaar.

Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen (art. 7:1 BW). Bijzonder bescherming heeft de consument, die steeds een natuurlijk persoon, en particulier, is.

Van groot belang is het conformiteitvereiste: de afgeleverde zaak moet voor de koper het nut hebben dat deze op grond van de overeenkomst mocht verwachten.

Zoals hierboven al aangegeven: het consumentenrecht is heel breed. Heeft u vragen neem dan contact met ons op voor advies.

Heeft u een vraag?

U kunt uw vraag stellen via het formulier, wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Of bel:

0492 - 52 70 80

Vragenformulier

 1. (*)
  Ongeldige invoer
 2. (*)
  Ongeldige invoer
 3. (*)
  Ongeldige invoer
 4. Ongeldige invoer
 5. Ongeldige invoer

Het eerste gesprek
van een half uur
is gratis conform togatarief

Togatarief

De term komt uit Nederland en staat voor 'Tarief Oriënterend Gesprek Advocaat'. Natuurlijk verwijst het ook naar de toga die advocaten in de rechtbank dragen.

Het togatarief dekt het oriënterend gesprek waarbij in een halfuur uw probleem wordt onderzocht, u een eerste advies krijgt omtrent de haalbaarheid van wat u verlangt, de grote lijnen en een oplossing en de te volgen werkwijze. 

Lees meer